• Alianční týden modliteb 2019

    Srdečně zveme ke společným modlitbám v celém našem seniorátu. Modlitební setkání se budou konat dle následujícího rozpisu. Těšíme se na Vás.
    Read More
  • 1
Velikost písma

Vítejte


památka založení sboru 3památka založení sboru 2památka založení sboru

Vneděli 20.9.2015 jsme si připomněli další výročí našeho sboru v Bystřici. Je to už požehnaných 233 let, co se na tomto místě schází Boží lid. Už naší předkové mohli po mnoho let po vybudování chrámové věže a také my dnes stále můžeme shlížet na tu věž našeho kostela jako na takový zvednutý prst Boží, který upozorňuje, že tady na zemi nemáme trvalý 

příbytek, ale že náš život směřuje do Božího království. Tak každý chrám nám pomáhá k tomu, abychom toto místo v Božím království, jež nám Ježíš připravil a získal svou smrtí na kříži, nikdy neztratili ze zřetele.