• Alianční týden modliteb 2019

    Srdečně zveme ke společným modlitbám v celém našem seniorátu. Modlitební setkání se budou konat dle následujícího rozpisu. Těšíme se na Vás.
    Read More
  • 1
Velikost písma

Armáda spásy na Slovensku

V sobotu 5.9.2015 začne na Slovensku oficiálně působit celosvětová křesťanská organizace Armáda spásy. Redakci o tom informovala Aneta Stolzová, vedoucí interní a externí komunikace Armády spásy České republiky. Aneta Stolzová ve zprávě uvádí: "Oficiální název bude Armáda spásy na Slovensku a stane se tak již 127 zemí, v rámci které tato nezisková organizace působí a přináší sociální a duchovní pomoc všem potřebným." Slavnostní zahájení činnosti proběhne v sobotu 5.9. od 14:00 hod. ve sboru Církve bratrské (CB), Cukrová 4, Bratislava za účasti 2. nejvyššího představitele celosvětové Armády spásy, komisaře Williama Robertse.

Před samotným zahájením činnosti proběhne v pátek 4.9. v 10:00 hod. tisková konference. Na konferenci budou představeny cíle a vize práce organizace na Slovensku.

Mezi účastníky na tiskové konferenci budou: komisař William Roberts (hlavní náčelník štábu Armády spásy), major Teunis T. Scholtens (národní velitel Armády spásy na Slovensku), Antonín Plachý (metodik kvality sociálních služeb Armády spásy v ČR), Josef Knoflíček (důstojník Armády spásy pro rozvoj práce s romskou komunitou) a Roman Farkaš (vedoucí práce a sboru v Plaveckom Štvrtku).

Místem konání tiskové konference je Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava.

Další informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.armadaspasy.sk.


Armáda spásy (v anglickém originále Salvation Army) je křesťanská církev s hierarchickou - kvazivojenskou strukturou a zároveň charitativní organizace, která se věnuje především péči o bezdomovce. Byla založena v Anglii roku 1865 metodistickým kazatelem Williamem Boothem.

Působí v mnoha státech světa, celkem udává 1,5 milionu členů. Na území bývalého Československa začala působit v roce 1919 na základě pozvání prezidenta T. G. Masaryka. V roce 1950 byla její činnost komunistickým režimem ukončena. V roce 1990 prezident bývalé ČSFR, V. Havel, pozývá organizaci k obnovení činnosti.

Amerika, Obama a F.Graham

Franklin Graham, syn evangelisty Rev. Billyho Grahama, prohlásil, že by Bůh mohl zasáhnout Bílý dům bleskem. Jde o reakci na oslavu rozhodnutí Nejvyššího soudu, jímž byla uzákoněna homosexuální manželství. Prezident Obama minulý měsíc oslavil toto rozhodnutí duhovým nasvícením Bílého domu.Graham na svém profilu na sociální síti Facebook uvedl, že by prezident Barack Obama měl nainstalovat na střechách domů "dodatečné hromosvody".

"Před třemi lety se prezident nechal veřejně slyšet, jak se hlásí k biblické definici manželství. Nyní nemá co říci na svou podporu gayů a leseb. Hned po rozhodnutí Nejvyššího soudu legalizovat homosexuální manželství měl tu drzost znectít Bílý dům duhovým nasvícením symbolizujícím hrdost homosexuálů, aby to oslavil," napsal Graham.

"Toto je okázale arogantní hříšné chování před tváří Všemohoucího Boha. Moje rada? Měl by si nechat na střechy Bílého domu nainstalovat další hromosvody," prohlásil.

Graham jako první promluvil proti duhovému nasvícení Bílého domu minulý týden a informoval své přátele na Facebooku o původu duhy.

"Je to urážka - skutečná facka do tváře milionů Američanů, kteří nepodporují homosexuální manželství a jejichž hlas byl přehlídnut. Bůh je ten, kdo dal duhu a duha souvisela s Jeho soudem. Bůh seslal potopu, aby zničil celý svět, protože lidstvo bylo velmi zvrácené a násilné. Jediný člověk, Noe, byl shledán spravedlivým a unikl se svou rodinou Božímu soudu," napsal Graham na svém Facebooku.

Graham dále vysvětlil, že Bůh použil duhu jako znamení pro Noeho, že již nikdy nepoužije potopu k "souzení světa". Graham dále varoval před Božím soudem. "Jen ti, kteří budou shledáni spravedlivými, budou moci uniknout Božímu soudu," uvedl Graham.

Twitter Bílého domu ukazuje obrázek duhového nasvícení, které bylo rozsvíceno po rozhodnutí Nejvyššího soudu. Legalizaci homosexuálních manželství prohlásil za "vítězství Ameriky" několik dní po tomto rozhodnutí.

Prezident Obama tuto skutečnost podpořil ve svém prohlášení po vyhlášení rozhodnutí Nejvyššího soudu.

"Toto rozhodnutí je vítězství pro Ameriku. Potvrzuje to, čemu miliony Američanů ve svém srdci věří. Když se bude se všemi Američany zacházet stejně, budeme všichni svobodnější," prohlásil Obama.

"Vím, že Američané dobré vůle budou mít nadále různé pohledy na toto téma. V některých případech je odpor založen na upřímné a hluboké víře. Všichni, kdo vítáme dnešní zprávy, bychom měli mít tuto stránku na paměti a uznávat různé pohledy, ctít náš hluboký závazek vůči náboženské svobodě," dodal Obama.

Po rozhodnutí Nejvyššího soudu zákonodárci v nejméně třech státech, včetně Texasu, Floridy a Tennessee, byly navrženy zákony na ochranu pastorů před nucením k vykonávání obřadů homosexuálních manželství.

Zástupce státu Florida, Scott Plakon z Longwoodu, navrhl zvláštní verzi Zákona na ochranu pastorů ještě před rozhodnutím Nejvyššího soudu homosexuální manželství legalizovat.

Na svém Facebooku Graham rovněž sdílel příběh úřednice soudu v Mississippi, Lindy Barnette, která po 24 letech služby vládě ve svém rezignačním dopise minulý týden napsala: "Zvolila jsem si raději poslouchat Boha než člověka."

"Po 24 letech služby jako soudní úřednice v Mississippi si musela vybrat mezi svou prací a vírou kvůli rozhodnutí Nejvyššího soudu, které povolilo homosexuální manželství ve všech 50 státech," napsal Graham.

Kritika v EU na pronásledování

Štrasburk – Čeští europoslanci za KDU-ČSL kritizovali na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku pronásledování křesťanů v africkém Súdánu.V rezoluci, kterou přijali, vyzývají súdánskou vládu, aby přestala pronásledovat křesťany, zasahovat do církevních záležitostí a aby reforma právního systému země byla v souladu s dodržováním lidských práv a svobod.

„Vyzvali jsme súdánské úřady, aby stáhly veškerá obvinění proti pastoru Michaelu Yatovi a Peteru Yen Reithovi a aby je okamžitě propustily. Dále požadujeme, aby tito pastoři nebyli vystaveni mučení a žádnému dalšímu špatnému zacházení,“ popsal ze Štrasburku europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který na plenárním zasedání přednesl svoji řeč, ve které upozornil na desítky podobných případů pronásledovaných křesťanů v Súdánu.

Přesto, že Súdán podepsal Africkou chartu lidských práv a práv národů, kde se zavazuje k dodržování lidských práv, neustále dochází k jejich porušování. „Svoboda náboženského vyznání, svědomí a víry je univerzálním lidským právem, které je třeba chránit všude,“ říká Zdechovský a vyzývá Evropskou komisi, aby podnikla potřebné kroky k ochraně dvou vězněných křesťanských pastorů. Odkazuje zároveň na případ Meriam Ibrahim Ishagové, kde mezinárodní tlak pomohl zachránit jí život.

Súdánské lékařce hrozila smrt. Nechtěla se zřeknout své křesťanské víry
Meriam Ibrahim Ishagová je súdánská lékařka, která byla v květnu 2014 na základě islámského práva šaría odsouzena k trestu smrti oběšením. Odmítla se zřeknout své křesťanské víry a přestoupit k islámu.

Místní soud ji také odsoudil ke stu ran bičem za to, že uzavřela manželství s křesťanem. Ve vězení porodila holčičku, podle tvrzení jejího manžela měla při porodu svázané nohy řetězy. Ve vězení měla i svého malého syna. Jejímu manželovi bylo odepřeno se kvůli své křesťanské víře o děti starat.

Dne 23. června 2014 byla Meriam obvinění zproštěna a propuštěna, ale už následujícího dne opět zatčena s celou rodinou, když se chystala odcestovat do USA. Podle jejího právníka byla obviněna z falšování úředních dokumentů. Na letišti měla použít jihosúdánský pas, který jí byl oficiálně vystaven jihosúdánskými úřady na základě státního občanství jejího manžela. Po neúspěšném pokusu o opuštění země zůstala na americké ambasádě v Chartúmu. Na základě silného diplomatického tlaku pak v srpnu s celou rodinou odcestovala do USA.