• 1
  • 2
Velikost písma
Mgr. Roman Raszka
Pozice:
Pastor sboru
Adresa:
Nýdecká 107
Bystřice
73995
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon:
558 551 224
Mobil:
739 524 705
Poslat email
(volitelné)
Další údaje:

Ženatý, manželka Ester.
Otec 3 dětí: Ellen, Eunika, Erik

 

Narodil jsem se 30.1.1973 v Třinci a vyrůstal jsem v evangelické rodině.
Po absolvování základního vzdělání v polské škole v Třinci jsem se rozhodl pokračovat ve vzdělávání a to na Střední strojní průmyslové škole v Karviné.
Už jako malé dítě jsem chodíval do kostela, každou neděli – sice jen ze zvyku, ale byl to pro mne určitý druh vzácného rituálu. Bylo to patrně dáno tím, že jsem se narodil v křesťanské rodině a rodiče navštěvovali bohoslužby každou neděli a tak mne brávali sebou. Na druhé straně je ale třeba říci, že to bylo plodné období, neboť můj první kontakt se spiritualitou, Bohem, obřady, církví, křesťanskou komunitou si vlastně nesu z rodného domova.
Prostřednictvím zpívaných písní, modliteb a vyprávěných příběhů na nedělní besídce jsem byl formován v duchu pietistické zbožnosti, která u nás na Slezsku klade důraz na prožitek s Bohem, niterné odevzdání se Bohu následování Ježíše Krista a angažované včlenění se do života místního sboru.
Pravdou je že i v době mého dospívání, se našel vždy nějaký člověk, kterého mi Bůh poslal do života, aby mě správným způsobem usměrnil, byl mi oporou v období pochybování o Bohu, byl pro mě strážným andělem či obyčejnou, ale vzácnou pomocí v životě.
Domnívám se však, že mého dědečka, kterého vzpomínáte, ním byl pouze ve velmi raném dětství a poměrně krátkou dobu než zemřel, ale samozřejmě biblické hodiny s pastorem Santariusem v Konské mi zůstaly blízké mému srdci. Byly to vždy skvělé chvíle prožité s bratranci a rodinou na vesnici.
Chodil jsem do dorostu a na mládež, kde se moje přesvědčení o Boží existenci a jeho vykupitelském díle utvrzovalo. Jednou mne bratranec pozval na mládežnický letní tábor v Tošanovicích, kde jsem při jedné evangelizaci svěřil svůj život Kristu a otevřel se na jeho volání. Následovalo veliké nadšení a zápal v práci pro Boží království, a jelikož jsem už od svých 13 let hrával na klavír v hudební skupině LEGAT, setrval jsem i další leta v těchto aktivitách a sloužil hrou na piano v doprovodné hudební skupině na těchto křesťanských meetingů, které přetrvaly v naší církvi až do dnes v podobě známých letních X-campů ve Smilovicích.

Nejspíš také tyto vzácné chvíle v mém životě vedle mnoha dalšího a zároveň Kristovo vyslání z Matoušova evangelia 28,19-20 „Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“, mně nasměrovalo na teologická studia, kde v zájmu odborného prohloubení a získání širšího teologického rozhledu jsem v letech 1991-1996 absolvoval vysokoškolské vzdělání na teologických fakultách: EBF UK v Bratislavě, ETF UK v Praze a Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ve Varšavě v Polsku. Zabýval se zejména směrem systematické teologie, nicméně stále rád vzpomínám na hodnotné přednášky prof. ThDr. Juraja Bándyho a doc. ThDr. Jána Greša (Slovensko), v Praze to byli zesména Doc. ThDr. Martin Prudký, Prof. ThDr. Petr Pokorný, Dr.Sc., Dr.h.c. a Prof. ThDr. Jan Štefan a ve Varšavě to byl zase Ks. prof. Bogusław Milerski. Po studiu teologie jsem byl ordinován spolu se svým kolegou v úřadě Vladislavem Volným hned nás také přiřadili ke konkrétním sborům a já, rodák z Třince, jsem začal sloužit v nedaleké Bystřici, kde působím dodnes. S Vladislavem Volným jsem se zasadil o zavedení nového modelu bohoslužby pro mladé ve SCEAV, který byl velmi vděčně přijat a až do dnes se v mírných oměnách používá ve většině našich sborů církve. Po dobu deseti let také pracoval na vzniku nového polského i českého kancionálu, který v současné době užívají tři církve, z toho dvě ve Slezsku: SCEAV, LECAV a jedna Luterská církev v Polsku. Jelikož jsem prodělal v dětsví nebezpečný úraz otřesu mozku a lékaři mi tehda moc naděje na život nedávali, přece jen mne Bůh vyvedl z údolí smrti a postavil opět na nohy a já, byť s určitým hendikapem epileptických záchvatů, jsem mohl všechny vysoké školy navštěvovat bez větší újmy na zdraví. Děkuji Bohu za tento zázrak a jeho lásku, kterou mi prokázal. Jsem vděčný také za všechny, kteří se tenkrát za mne modlili o mé zdraví, ochranu a zmocnění a dodnes v tom neustali, neboť jedině tak mohu stát z Boží milosti v této službě.
V roce 1998 jsem se oženil s Ester roz. Szmekovou a spolu s ní máme tři děti: Ellen, Euniku a Erika. Mým koníčkem je klavírní hudba, grafický design a střih videa. Také v současnosti se aktivně angažuji v cíkvi. Od roku 2002 jsem zastával funkci šéfredaktora celocírkevního časopisu „Přítel” a následně od roku 2010 vedle výkonu pastora sboru v Bystřici (www.bystrice.sceav.cz) vykonávám službu vedoucího Mediálního odboru církve, který prostřednictvím audiovizuální techniky zajišťuje online internetové přenosy bohoslužeb v církvi, vysílá svůj vlastní TV pořad s názvem „Biblická lupa” v kabelových televizích a na internetu www.projektizrael.cz.