• 1
Velikost písma

 

Neodmyslitelnou součástí bohaté nabídky vánočních koncertů jsou již tradičně koledy v evangelickém kostele v Bystřici. Je to večer, který je vždy pro místní obyvatele a hosty nádherným zážitkem. Každé Vánoce jsou samy o sobě časem, kdy zaznívá jaksi intenzívněji „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi dobré vůle. Jsou samy o sobě nezapomenutelným zážitkem. A toto „ Gloria in excelsis“ nechybělo ani v neděli 20.12.2015.
Celý š večer koled byl úchvatný. Hostující smíšený sbor Církve bratrské v Hrádku spolu s naším pěveckým sborem ve společném projektu lidí dobré vůle s názvem ECHO rozhodně nehraje druhé housle a ukázal i s celým smyčcovým orchestrem, že k symfonickému orchestru už nemá daleko, a že to byla dobrá volba.
Na úvod evangelický kostel rozezněly nádherné slavnostní tóny „Tiché noci“, načež se slova uvítání a provázení celým večerem ujala sbormistryně Laudate a varhaník v jedné osobě Alena Kostková a její manžel, presbyter, Bronislav Kostka, kteří velmi procítěně utvářeli atmosféru koncertu. Včetně nezbytných vánočních písní a koled jsme vyslechli i sváteční Vánoční poselství místního pastora Roman Raszky. Atmosféra, kterou děti z našeho dětského sborečku D.E.CH. již v úvodu koncertu v chrámu vykouzlily, naladila všechny diváky na slavnostní notu a byla nádherným úvodem k důstojnému a honosnému koncertnímu finále zpěváků a hudebníků. Po letošním večeru koled ke chvále Boží by bylo záhodno se zamyslet, zda na rok na plakáty nenapsat “jen“ VEČER, ale rovnou „KONCERT“, neboť ním letos tento večer dozajista byl. Samozřejmě ať se to názvoslovím uchopí jakkoli, jsme vděčni, že náš kostel byl naplněn posluchači a diváky a že nám zase bylo dobře „ve velkém počtu“ při úctyhodné účasti, ale hlavně se modlíme, ať z tohoto koncertu je vyvýšen sám Bůh, který, jak to řekl pastor v pozdravu, má dobrou vůli se světem, a ve všech lidech má zalíbení. Proto koneckonců taky přišel na zem, aby nás zachránil. Všem patří dík za přípravu a chlapcům ze studia za online přenos a záznam na kamery.