• Alianční týden modliteb 2019

    Srdečně zveme ke společným modlitbám v celém našem seniorátu. Modlitební setkání se budou konat dle následujícího rozpisu. Těšíme se na Vás.
    Read More
  • 1
Velikost písma

Slovo se stalo tělem”. Jan 1,14

Biblický pisatel, který dal Kristu zvláštní titul: “vtělené Slovo”, mu jej nedal náhodou. Kristus totiž často pronášel řeč, která vrcholila známými slovy „Já jsem… Cestou, Pravdou a Životem. Tímto nás zve k přemýšlení o původu jeho Slova. Nevzešlo z našeho světa. Není výsledkem lidské moudrosti, ani zkušenosti. Není výkvětem lidské inteligence, ani zbožnosti. Slovo Kristovo přišlo odjinud. Je jiné. A právě proto, že je jiné, přináší do světa cosi nového a nečekaného. Omezené lidství otevírá něčemu netušenému, zbrusu novému, nenadálým možnostem. Ten, který je jiný, totiž Bůh, láme skrze Slovo závoru a vytrhuje náš život z moci osudu. Takové je poselství Vánoc. Kristus – vtělené slovo – je odpovědí na odvěké lidské hledání smyslu života, na naše úsilí o autentický a naplněný život, svobodný a pokojný.  Tomu, kdo to přijme a spolehne se na něj, nabídne Kristus naplněný život.

Nejen do dnů naplněných radostí, kdy se nám plní naše očekávání, kdy z nás snadno vyvěrá vděčnost a radostná naděje, ale zejména i k okamžiku, kdy tuto blaženou chvíli naruší trápení, nemoc, zoufalství, kdy se musíme, ničím nevarováni, postavit těžkostem, k nám zaznívá poselství Vánoc: „Neodhazujte svou důvěru, nepřestaňte se spoléhat, nevzdávejte se naděje, že je Pán Bůh s vámi! Bůh přece nestojí v neštěstí proti nám. Nevzdávejme se smělé důvěry, protože máme ještě něco před sebou, dostali jsme zaslíbení plného života. Můžeme jít s důvěrou dopředu a vědět, že nám jde Kristus vstříca nabízí nám svoji blízkost. Bůh do světa nečekaně vstoupil jako historická událost. Jako událost, která má i jméno: Ježíš z Nazaretu, který přináší vládu pokoje. Ne mrtvého ticha, ale pokoje, kde se napravují věci. Kde se dávají do pořádku vztahy - k sobě samému, k druhým lidem, k Pánu Bohu. Kdo chce, ten chápe a věří, co od této Boží chvíle rozhoduje o našem životě. A pro toho, kdo chce Boha nalézt, je cesta prošlapaná: nechť i letos naslouchá vánočnímu příběhu a „spatří Boží slávu”. Přeji všem láskou a pokojem prodchnuté sváteční dny a Boží vtělenou blízkost všude kolem, také v novém roce 2018.

Roman Raszka, pastor