• Příměststký tábor

  Opět po roce na konci prázdnin velké dobrodružství v Asii pro děti. Srdečně zveme.
  Read More
 • SAM 2017

  SAM skýtá možnosti, jak strávit čtyři dny v létě příjemným a obohacujícím způsobem. V programu jsou připraveny semináře vedené zajímavými hosty, workshopy a netradiční bohoslužby. Večer patří koncertům.
  Read More
 • SPOLU u STOLU

  Zveme na zahradní slavnost s hosty z Nitry a programem pro všechny generace
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
Velikost písma

14. 5. 2017 Člověk - obraz Boží / Stránky člověka

Heslo: Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesal. 5,23 Základní text: Marek 8,34-38 1. Duch, duše, tělo - některá podobenství k vyjádření těchto stránek člověka ( Komenský: „Když tedy vidíš člověka, pomysli si, že vidíš krále, královsky oděného a sedícího na královském trůně. Králem je totiž mysl, oděvem duch, trůnem tělo“. Křivohlavý: konstrukce auta - tělo, řidič - duše, jeho směr - duch) 2. Výklad: Stránky člověka (str. ZT 222-227) 3. Usilujme o posvěcení všech stránek svého bytí. 1.Tesal.5,23

 

21. 5. 2017 Člověk - obraz Boží / Pád člověka

Heslo: Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. 1.Kor. 15,22 Základní text: Řím. 5,12-19 1. Člověk ztratil původní slávu a tak to zůstalo. Nebýt Krista, zůstalo by to navždy. Jak je projevuje padlý člověk? 2. Výklad: Pád člověka (str. ZT 229-235, PBP 58-59) 3. Boží řešení lidského pádu je v Kristu. Něco z tohoto obnovení máme již nyní, něco se ještě naplní. Řím. 5,12-19. Nepromarni svou šanci!

 

28. 5. 2017 Hřích / Biblické a Kristovo pojetí hříchu

Heslo: Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Řím. 7,24 Základní text: Mat. 15,15-20 1. Svědectví: Jak vnímám přítomnost hříchu ve svém životě. Jaký je rozdíl v mém postoji k hříchu před/po obrácení? 2. Výklad: Biblické a Kristovo pojetí hříchu (str. ZT 239-251, PBP 59-60) 3. Přítomnost hříchu v nás vede křesťana k duchovní depresi, soustředění na Krista vede k naději, radosti. Řím. 7,24-25 4. 6. 2017 Hřích / Dědictví hříchu Heslo: Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Gal. 5,24 Základní text: Žalm 51,1-19 1. Svědectví: Jak se projevovala „naprostá zkaženost“ ve Tvém životě, než jsi přijal Pána. Jak Tě Pán povolal? 2. Výklad: Dědictví hříchu (str. ZT 252-256, PBP 61-62) 3. Patříš Pánu? Usiluj o posvěcení a vládu Ducha Svatého ve tvém životě! Gal. 5,24

 

11. 6. 2017 Hřích / Osobní hříchy, křesťan a hřích

Heslo: Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Řím. 3,23-24 Základní text: 1.Janův 1,5 - 2,2 1. Svědectví: Každý člověk hřeší, každý má svou „Achillovou patu“. V čem je Tvůj nejslabší článek? Jak bojuješ s hříchem? 2. Výklad: Osobní hříchy, křesťan a hřích ( str. ZT 263 - 272, PBP 62 ) 3. Prevence hříchu: Boží slovo, Kristova přímluva, přebývání Ducha Svatého v nás

 

18. 6. 2017 Ježíš Kristus - náš Pán / Kristus před svým vtělením a vtělení Krista

Heslo: Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14 5 Základní text: Jan 1,1-14 1. Svědectví: Metafora nebo realita? Proč věříš, že Ježíš Kristus byl reálnou historickou osobou a také jeho narození z panny? 2. Výklad: Kristus před svým vtělením a vtělení Krista (str. ZT 275 - 293, PBP 63-64) 3. Jan 1,12. Výzva k přijetí Ježíše Krista je stále aktuální. Boží porodnice má otevřeno.

 

25. 6. 2017 Ježíš Kristus - náš Pán / Osoba vtěleného Krista

Heslo: Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. 1. Janův 4,2 Základní text: 1.Janův 4,1-6 1. Ježíš Kristus je 100% Bůh a 100%člověk - jaký to má význam pro tvoji víru? 2. Výklad: Osoba vtěleného Krista (str. ZT 286 - 293, PBP 65-68 ) 3. Ježíš Kristus v nás - jediná záruka našeho vítězství. 1.Janův 4,4