• Alianční týden modliteb 2019

    Srdečně zveme ke společným modlitbám v celém našem seniorátu. Modlitební setkání se budou konat dle následujícího rozpisu. Těšíme se na Vás.
    Read More
  • 1
Velikost písma

BeataW czasie Wielkiego Postu śpiewa się w kościołach pieśni pokutne o cierpieniu, zbawieniu i nawróceniu a pieśni liturgiczne na nabożeństwach nabierają szczególnego znaczenia, wyrażając przeżycia i doświadczenie cierpienia i męki naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W naszej parafii odbył się w tym roku niezwykły koncert, którego współorganizatorem była Gmina Bystrzyca i Lutrański Kościół Ewangelicki.
Zabrzmiała autentyczna muzyka chrześcijańska w wykonaniu niezwykłej polskiej piosenkarki Beaty Bednarz. Mogliśmy wczuć się w cierpienie naszego Zbawiciela i uczynić z niego fundament do przyjęcia i przeżycia tej prawdy o Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Na tym bowiem wzrasta i z tego bierze siłę nasza wiara i nasza nadzieja, ale też nasza miłość.


Beata Bednarz, której ciepły i jednocześnie dynamiczny głos zabrzmiał w naszym kościele, nagrywała i koncertowała z wieloma gwiazdami polskiej estrady oraz zespołami. Cieszy nas więc, że zawitała do Bystrzycy, bo koncert ten, który przeplatany był także jej osobistym świadectwem wiary i dojścia do niej, był dla każdego z obecnych przeżyciem niezwykle klimatycznym, a zarazem pełnym energii wyśpiewanej miłości.

Jan 3,13 A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Více fotografií můžete shlédnout ve FOTOGALERII.

023 008 014