• Alianční týden modliteb 2019

    Srdečně zveme ke společným modlitbám v celém našem seniorátu. Modlitební setkání se budou konat dle následujícího rozpisu. Těšíme se na Vás.
    Read More
  • 1
Velikost písma

IMG 4475

 

Pro ty z Vás, kterým to v neděli nevyšlo, anebo jste přeslechli oznámení z kazatelny, dáváme na vědomí, že po "Obnově srdce" se náš presbyter David Polednik pustil do studia další knihy od Paula Davida Tripa s názvem "Nástroj v Božích rukou", aneb jak to David nazval: "Služba jeden druhému"
K tomuto studiou pozval i nás a tak jsme v neděli mohli vyslechnout uvedení do problematiky nejen autora samotné knihy, ale také myšlenkových pochodů, aktualizci a závěry Davida, který se odpíchnul od známého biblického modelu: Tělo Kristovo jako celek (1. Korintským 12,12 - 27)


A o tom si budeme povídat každý měsíc, takže Vás všechny srdečně zveme.
Účast 40 lidí byla pro nás vzájemným povzbuzením a obohacením.
Tady máte ochutnávku prezentovaných názorů:
1. Pán Bůh si chce použít jako své nástroje, ale ne vždy jsme použitelní.
2. Všichni jsme kněžími a máme sloužit těm druhým. Pasivita v cirkvi ohrožuje samotnou církev, kdy se stáváme pouhými konzumenty.
3. "I kdybyste Hospodina následovali 1000 let, stejně byste potřebovali tělo Kristovo k výuce jako na počátku.
4. Celý boj se odehrává v srdci člověka. Často žijeme jen na povrchu, formálně a konzumně.
5. Každý má slabost někde jinde
6. Hřích je stav našeho bytí, který má svůj dopad na naše okolí. Když nejsme v Kristu, tak to poznají v mé rodině, ve sboru. Jsme tehdy mnohem více náchylní k tomu nebýt trpělivým ani láskyplným člověkem.
7. Neradi bereme zodpovědnost za své činy. Máme sklon vše svalovat na jiné.
8. Hříšníci mají sklon reagovat na hříchy vůči své osobě hříšně. Nejsou schopni správně vyhodnotit situaci biblicky a chovají se telesně a nesprávně.
9. Hřích byl označen jako psychóza - rozdvojená mysl. Hřích devastuje život.

Hřích způsobuje trojí:

a) Hřích způsobuje vzpouru , jsme v odporu, jsme rebelové a máme dojem, že nás nic nezavazuje, jsme pošetilci,
b) Vidime krivě. Odvracím se od Boha, spoléháme více na sebe, bráníme se změně
c) Stáváme se neschopní čelit změně a nemáme sílu prosit a usilovat o změnu.
Avšak při pokání se obracíme ke zdroji síly a v jeho síle jsme schopni něco ve svém životě změnit.

Takže zveme na další setkání.